http://akhmo.roozkala.net/upload/uc_1794.gif

خلاصه زندگینامه دکتر حسابی

دکتر حسابی

Dr. Hesabi

استاد دکتر سیدمحمود حسابی در سال ۱۲۸۱ (هـ. ش) از پدر و مادر تفرشی، در تهران زاده شد. پس از سپری کردن چهار سال از دوران کودکی در تهران، به همراه خانواده (پدر، مادر و برادر) عازم شامات شدند. در هفت سالگی، تحصیلات ابتدایی خود را در بیروت، با تنگدستی و مرارت های دور از وطن در مدرسه کشیش های فرانسوی، آغاز کرد و همزمان توسط مادر فداکار، متدین و فاضله خود (خانم گوهرشاد حسابی) تحت آموزش تعلیمات مذهبی و ادبیات فارسی قرار گرفت. استاد، قرآن کریم را حفظ و به آن اعتقادی ژرف داشت. دیوان حافظ را نیز از بر داشته و به بوستان و گلستان سعدی، شاهنامه فردوسی، مثنوی مولوی و منشأت قائم مقام، اشراف کامل داشت.

 

==>> ادامه مطلب خلاصه زندگینامه دکتر حسابی . . .

 

برچسب ها :