سامانه رفاهی جامعه پزشکی

در تاریخ شانزدهم بهمن ماه ۹۱ ، سامانه رفاهی جامعه کشور به نشانی www.bashgahmed.i افتتاح خواهد شد. این سامانه  با تجمیع خدمات رفاهی، فرهنگی و آموزشی به اعضای جامعه پزشکی، در تسهیل و هدفمندسازی ارایه خدمات مورد نیاز جامعه پزشکی ایفای نقش خواهد نمود.

ادامه مطلب

icon برچسب ها: