آزمون استخدامی شرکت ملی نفت ۹۲

جزئیات آزمون جدید استخدامی شرکت ملی نفت در سال ۱۳۹۲

آزمون کتبی شامل پرسش های استعداد شغلی (ضریب ١)، سوالات عمومی از دروس ادبیات فارسی، زبان و ادبیات انگلیسی و دانش رایانه (ضریب ١) و سوالات تخصصی مرتبط با هریک از گروه های شغلی (ضریب ٢) است. تعداد سوالات عمومی ٣٠ و سوالات تخصصی ٧٠ مورد است که این بخش‌ها نمره منفی نیز ندارد.

 

ادامه مطلب

icon برچسب ها: