کانون بازنشستگان نیروهای مسلح

شرکت سرمایه گذاری ساتا
سهامی عام
دولتی/داخلی/ایران-تهران
شرح فعالیت
تأمین خدمات اجتماعی مناسب (تأمین نیازهای اساسی و رفاهی مشمولین خدمات سازمان در موارد محوله به سازمان با توجه به بند یکم اصل ۳۴ قانون اساسی )
انجام کلیه امور بیمه های قانونی و اختیاری در نیروهای مسلح و وزارت یا کارگزاری آنها
انجام امور مربوط به بازنشستگان ، وظیفه بگیران و مستمری بگیران
انجام بیمه خدمات درمانی کلیه مشمولین خدمات سازمان و همچنین ارائه بیمه مکمل برابر برنامه مصوب نیروهای مسلح

آدرس اینترنتی:    http://www.esata.ir

برای ورود به سایت ساتا کلیک کنید

ادامه مطلب

icon برچسب ها: