http://akhmo.roozkala.net/upload/uc_1794.gif

متن آهنگ جعفر گودبای پارتی