زیباترین پسران باربی

زیباترین باربی پسر ؟! باور کنید این شخص روزی پسر بوده !!!!

به دست آورنده لقب زیباترین باربی پسر در کویت و خلیج فارس با انجام بیش از ۱۰ عمل زیبایی گوناگون لقب شبیه باربی رو به خود اختصاص داد
اسم : بدر
سن :۲۵
شهرت: باربی
متولد :کویت

باور کنید این شخص روزی پسر بوده
+
+
+
+
+
خدایا نعمت عقل را ازهیچکس نگیر
 زیباترین پسران باربی
ادامه مطلب

icon برچسب ها: