http://akhmo.roozkala.net/upload/uc_1794.gif

لیست کامل جهیزیه عروس ۹۲

در گذشته ها خانواده دختر به دادن وسایل اولیه زندگی اکتفا می کرد اما با گذشت زمان و ورود لوازم خانگی جدید به بازار، جهیزیه عروس هم از حد وسایل جزئی گذشت و امروز داشتن مکروفر، ماشین ظرفشویی و بخچال ساید بای ساید از وسایل اصلی زندگی شده است.
IMG13374397 لیست کامل جهیزیه عروس 92

 

در گذشته ها خانواده دختر به دادن وسایل اولیه زندگی اکتفا می کرد اما با گذشت زمان و ورود لوازم خانگی جدید به بازار، جهیزیه عروس هم از حد وسایل جزئی گذشت و امروز داشتن مکروفر، ماشین ظرفشویی و بخچال ساید بای ساید از وسایل اصلی زندگی شده است.

 

==>> ادامه مطلب لیست کامل جهیزیه عروس ۹۲ . . .

 

برچسب ها :